Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

İlyas Tapdıq. Bir evim var

Kitabda İlyas Tapdığın azyaşlı uşaqlara yazdığı müxtəlif səpgili şeirləri toplanmışdır.

Daşdəmirin nağılı

"Daşdəmirin nağılı" realist nağıllardan hesab edilir. Burada Daşdəmirə sehrli qüvvələr deyil, müəllimi Mirzə Möhsün və padşah qızı Nardan xanım kömək edir. Onun silahı biliyidir. Ağıllı və qorxmaz Daşdəmir bağban oğlu ols

Şarl Perro. Büllur başmaq

Nağılın əsas qəhrəmanı ögey ana və onun qızlarının əzab əziyyətinə qatlanan, qızcığazın əhvalatıdır. Kralın oğlu tərəfindən həyata keçirilən ziyafət gecəsinə küllü qız çox qatılmaq istəsə də, ögey ana və bacıla

Beş qardaş. İngilis xalq nağılları

Kitabçaya ingilis uşaq nağıllarından bəzi nümunələr daxil edilmişdir. Mənəvi saflıq və xeyirxahlıq bu nağılların əsas mövzusudur

Teymur Elçin. Balaca Aytən

Bu kitab kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.