Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Abduyev, Muxtar

Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlarmış torpaqları

Pryaxin, Georgi. Xəzər yuxuları

Əsərdə indiki Rusiya ilə qədim Xəzər dövləti arasında tarixi paralelelər aparılır, Xəzər xaqanlığının kədərli taleyi ilə bağlı fəlsəfi düşüncələrə geniş yer verilir, Rusiyanın gələcəyi haqqında narahatlıqlar ifadə o

Məlikova, İradə. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri

Kitabda Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların həyatının müxtəlif sahələri, məişəti, münasibətləri, fikri, dünyagörüşü haqqında 1300-ə yaxın atalar sözü və deyimlər toplanıb.

İbrahimoğlu, Sabir. Bu sevda bitməz

Kitabda şairin qədim Azərbaycan torpağına, Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvana, şanlı tarix yaratmış qəhrəmanlara, bu torpağın qoynunda xehirxah əməlləri, əsərlərilə pozulmaz naxışlar salmış, izlər qoymuş ulu s

Valş, Mariya Elena. Dailan Kifki

Bu kitaba Mariya Elena Valşın uşaqlar üçün yazdığı "Tutu Maramba" (1960), "Dəli zoopark" (1964) kimi bir çox əsərləri daxildir.