Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Hidayət "Bibloqrafiya"

Azərbaycan Milli kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından hazırladığı növbəti biblioqragiyada müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, ictimai-siyasi xadim Hidayətin y

Cəmilə Çiçək "Sazımız ağlayır dağlar başında" IV cild

"Sazımız ağlayır dağlar başında" kitabında XX əsr aşıq yaradıcılığının azman sənətkarlarından olan Aşıq Şəmşir haqqında yazılmış rənga-rəng yazılar , şeirlər, xatirələr, həm də aşığın yaradıcılığından nü

İradə Əlili "Mənim sevgi dünyam"

Kitabda İradə Əlilinin məhəbbət mövzusunda qələmə aldığı "Məhəbbətim", "Unuda bilməyəcəksən", "Ürəksizə ürək verib ağlama" və s. şeirləri toplanmışdır.