Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Həsənova, Şəhla. Əhsən Dadaşov

Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Şəhla Həsən qızı Həsənovanın bu kitabı görkəmli tarzən, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Əhsən Əliağa oğlu Dadaşova həsr olunmuşdur. Ki

İsaqoğlu, Vaqif. Ağababa Bünyadzadə

Kitab Azərbaycanın Xalq artisti, zəngin musiqi tariximizdə özünə layiqli yer tutan, unudulmaz opera müğənnisi Ağababa Bünyadzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunub. Kitab Azərbaycanın Xalq artisti, zəngin musiqi tariximizdə ö

Çəmənli, Mustafa. Yaqub Məmmədov

Kitabda görkəmli muğam ifaçısı, respublikanın Xalq artisti, Şöhrət" ordenli sənətkarımız və klassik Azərbaycan xanəndələrinin ən gözəl ənənələrini davam etdirmiş Yaqub Məmmədovun həyat və yaradıcılığından bəhs olunur.

Təhmirazqızı, Səadət. Əliövsət Sadıqov

Kitabda XX əsrin görkəmli Azərbaycan xanəndələrindən biri olan Əliövsət Şirəli oğlu Sadıqovun keçdiyi həyat və yaradıcılıq yolu işıqlandırılmışdır. Burada onun Azərbaycan Opera və Balet Teatrında, eyni zamanda Azərbaycan if

Sadıqova, Təranə. Abdullayeva, Südabə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafına xidmət edən didaktik oyunlar

Vəsaitdə nitqin səs mədəniyyətinin tərbiyəsi, lüğətin zənginləşdirilməsi və fəallaşdırılması, qrammatik cəhətdən düzgün cümlə qurmaq vərdişlərinin formalaşdırılması, rabitəli nitqin inkişafı üzrə oyunlar verilmişdi