Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Sadıqova, Təranə. Abdullayeva, Südabə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafına xidmət edən didaktik oyunlar

Vəsaitdə nitqin səs mədəniyyətinin tərbiyəsi, lüğətin zənginləşdirilməsi və fəallaşdırılması, qrammatik cəhətdən düzgün cümlə qurmaq vərdişlərinin formalaşdırılması, rabitəli nitqin inkişafı üzrə oyunlar verilmişdi

Məmmədquluzadə, Cəlil. Hekayələr

Adı dünya ədəbiyyatı klassikləri ilə yanaşı çəkilən yazıçı-dramaturq, publisist, ictimai xadim, Şərqdə ilk satirik "Molla Nəsrəddin" jurnalının yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə (1869, Naxçıvan−1932, Bakı) Azərbaycan ədə

Çinar

Bu nağılda çinar ağacının yarpağının gəlib səhraya düşüb orada bitməsindən və oranı necə gözəl bir meşəyə çevirməsindən bəhs edilir.

Azayev, Əlisəfa. Casusun ifşası

Tanınmış yazıçı-hüquqşünas Əlisafa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar əsasında qələmə aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır. Mövzu əlvanlığına görə seçilən bu hekayələr oxucusunu yormur, əksinə onu hadis