Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Qəzənfər Paşayev

NOSTRADAMUSUN MÖCÜZƏLİ ALƏMİ

Məmmədli Firuzə

Y.V.Çəmənzəminlinin tarixi romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri. (“Qızlar bulağı” və “Qan içində” romanları əsasında)

QƏRİB MƏMMƏDOV

TORPAQŞÜNASLIQ VƏ TORPAQ COĞRAFİYASININ ƏSASLARI

Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində

İkidilli Azərbaycan-Rusiya lahiyəsi

Hacı ZAMİQ ƏLİYEV

HEYDƏR ƏLİYEV.SƏHNƏARXASI GÖRÜŞLƏR