Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Hüseynli, Arif. Qədim türk hökmdarları

Kitabda qədim türk hökümdarları haqqında məlumat verilir.

Ədibə İsmayılova, Adilə Abdullayev

Kitabda "Açıq kitabxana” layihəsi, onun yeni iş formaları ilə təkmilləşdirilməsi, reklam işinin təşkili barədə müvafiq təkliflər təqdim edilmiş, “Açıq kitabxana”nın fəaliyyətinə dair təlimat və Milli Kitabxananın bu layi

Yakob və Vilhelm Qrimm qardaşları

Ağgül və Qızılgül