Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Kelimbetov Nemət.

Görkəmli qazax yazıçısı Nemət Kelimbetovun Azərbaycan dilində nəşr edilən bu ikinci əsərində müəllif doğma vətəndən uzaqlarda-Okeanın o tayında, yad bir ölkədə ali təhsil alan oğluna ünvanladığı məktublarda bugünkü gənc

Quran Kərimin Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi

Qurani-Kərimin səhifə bütövlüyünə diqqət edilib, yəni surə və ayələrin orijinaldakı səhifə düzümü eynilə saxlanılıb. Hizblər, cüzlər və səcdə ayələri xüsusi işarələrlə göstərilib. Mətnin ərəbcəsi - latın tərcüm

Kərimoğlu, Sahib. Qərib qəlblər

Kitab türklərin tarixindən bəhs edir.

Muxtarova, Solmaz. Son döyüşə gedən yol

Kitaba ədibin hekayə və povestləri daxil edilmişdir.