Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Kitabxanalarda biblioqrafik xidmət: ənənələr və innovasiyalar

Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik tövsiyələr.

Kristi, Aqata

Baş nazirin oğurlanması

V.N. İsmayılova, N.R. Zeniyev, T.Ə. Tağıyeva. Həyat bilgisi

Təqdim olunan dərslik orta ümümtəhsil və ali məktəblərdə tədris olunan "Həyat bilgisi" fənninin kurikulumuna əsasən yazılmışdır.

N.R. Zeyniyev, R.L. Sultanov, A.H. Axundov. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

Təqdim olunan dərslik orta ümümtəhsil və ali məktəblərdə tədris olunan "Həyat bilgisi" fənninin kurikulumuna əsasən yazılmışdır.

Oruc, Məmməd

Qara güzgü, Köçürülmə, Qısa qapanma