Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Elxan Elatlı "Ələkeçməz Yaquar"

Tanınmış dedektiv yazıçı Elxan Elatlının sizə təqdim etdiyimiz bu romanı da dedektiv janrdadır. Roman, əsasən, Rusiyada yaşayan bir azəri ailəsinin faciəsindən bəhs edir. Amma, burada məhəbbət, ailə-məişət problemləri, g&

Əlisəfa Azayev "İstintaq sirri"

Kitabda tanınmış yazıçı-hüquqşünas Əlisəfa Azayevin müxtəlif illərdə yazdığı hekayələri toplanmışdır. Hekayələrdə yenidənqurma illərində, respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi ilk dövrlərdə

Əlisəfa Azayev "Əsgər anası"

Yazıçı Əlisəfa Azyevin "Əsgər anası" povestində hələ bitməmiş Qarabağ müharibəsinin reallıqları canlı lövhələrlə əks etdirilmişdir. Əsər oxuculara vətənpərvərlik duyğuları aşılayır və müharibəyə ni