Ağdaş rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağdaş rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Süleymanov, Nəriman Qoca oğlu. Dünyanın çəkisi : povest və hekayələr
8 May , 2019
"İnsan yaşayır" povesti İkinci Dünya müharibəsi dövrünün ağrı-acılarını, sərt həqiqətlərini əks etdirən ən dəyərli nəsr əsərlərindəndir. Bu povestdə sadə bir əsgər şineli zamanın ağrılı-acılı, sevincli günlərinin simvoluna çevrilib və rəmzi-simvolik məna kəsb edir.